کربلا و بی رمقی سلاح

در نهضت حسینی دیگر اسلحه های دشمن قدرت حکومت ندارند،چون دشمن حسین نمی تواند آن ها را از دور نشان دهد و رعب ایجاد کند،بلکه این تن اصحاب کربلاست که خودرا به اسلحه ها می زنند تا روشن شود آن وقت که انسان خود را به خدا باخته باشد،چقدر اسلحه ها بی رمقند.آری وقتی انسان از بی معنایی خود نگران شد، ،دیگر برق اسلحه ها ی از دور به نمایش در آمده نمی توانند اورا درسایه بی معنایی ترس،پوچ و بی معنا کنند بلکه فریاد برمی آورد«فیاسیوف خذینی» ای شمشیرها مرا در برگیرید

(کربلا مبارزه با پوچی ها ص227)

/ 0 نظر / 8 بازدید