تفکر مثبت

 

دریک کلام ساده می توان گفت خوشبختی در روح افراد جاری می شود وداشتن تفکر مثبت در رفتارهای روزمره واحترام به خواسته های دیگران و تزریق گذشت وایثار در مواجهه با همنوعان رمز خوشبختی در زندگی است.

باید بدانیم که خداوند تمام زندگی ماست ویکی از عمده ترین راه های خوشبختی در زندگی  رضایت و خشنودی به قضا و قدر الهی است.

آن چنان که حضرت علی(ع) می فرماید«اگر به مقدرات الهی راضی شدید،زندگی شما شیرین و گوارا می شود» یا در جایی دیگر امام صادق(ع) می فرماید: «نشاط و شادی در پرتو راضی بودن به رضای خدا و یقین به دست می آید و اندوه و غم در شک و ناخشنودی به مقدرات الهی حاصل می شود».

/ 0 نظر / 16 بازدید