تاریخ انقضاء حقیقت دارد

دوست عزیزی می گفت:

«یک رابطه ی دوستانه،همانند خیلی چیزهای دیگر،تاریخ انقضا دارد.زمانی که رابطه به سمت نادرست کشیده می شود،تاریخ انقضایش فرا می رسد.»

شاید در برخورد اول،شنیدن "تاریخ انقضا" آن هم برای دوستی،تلخ و حتی بیرحمانه به نظر برسد؛اما حقیقت است.

همین است که می گویند:«حقیقت تلخ است.»

"گر زهر دهد تو را خردمند بنوش        گر شهد دهد تو را نادان بریز"

/ 0 نظر / 20 بازدید