زیاده روی نکن

نقل قولی از"عصر انتظار" :

حاج آقا یه سوال داشتم ؟

آقای بهجت با خوشرویی فرمودند:

بفرمایید جوون...

گفت: حاج آقا چیکارکنم که از عبادت لذت ببرم ؟

آقا با همون لبخند زیباشون فرمودند: شما نمیخواد کاری بکنی که از عبادت لذت ببری !

شما لذت های دیگه (لذات دنیا) رو زیاده روی نکن، لذت عبادت خودش میاد سراغت.

/ 0 نظر / 8 بازدید