خواب سنگین

من با زنگ ساعت از خواب بیدار می شوم

پدرم با صدای اذان

مرد روستایی با صدای خروس و دخترک همسایه با نوازش های مادرش

اما کودک فلسطینی هیچ گاه بیدار نمی شود

زیر آوار خوابش سنگین شده

/ 0 نظر / 8 بازدید