مزایای ازدواج آقایان:

قبل از ازدواج

بعد از ازدواج

نتیجه اخلاق

خوابیدن تا لنگ ظهر

بیدارشدن زودتر از خورشید

سحرخیز شدن

رفتن به سفر بی اجازه

رفتن توی حیاط بااجازه

با ادب شدن

خوردن بهترین غاها بی منت

خوردن غذا سوخته با منت

متواضع شدن

استراحت مطلق بی جر و بحث

کار کردن در شرایط سخت

ورزیده شدن

رفتن به اماکن تفریحی

سر زدن به فامیل های خانوم

صله رحم

 گرفتن پول تو جیبی از بابا

دادن کل حقوق به خانوم

سخاوتنمد شدن

ایستادن در صف سینما و استخر

ایستادن در صف شیر ونان

آموزش ایستادگی

رفتن به سفرهای هفتگی

درحسرت رفتن به پارک سر کوچه

امنیت کامل اخلاقی

بفرمائید حالا هی بگید فایده ازدواج چیه ؟؟؟

 

این همه اونم یه جا...

 

مبارکه انشا الله

 

/ 0 نظر / 10 بازدید