پاسخ بهتر

کنیزک شاخه گلی را به او تقدیم کرد،بخاطر این لطف  ومحبت ناچیز کنیز را آزاد کرد اطرافیان خورده گرفتن که درمقابل شاخه گل اورا آزاد کردید ؟
گفت؟خداوند ما را این چنین تربیت نموده است و فرموده:
هرگا ه به شما تحیتی گفته شد پاسخ آنربهتر بدهید(نساء86)
میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی مبارک باد

/ 0 نظر / 9 بازدید