پاسخ دلنشین

هیچ چیز

دلنشین تر از آن نیست

که تمام طول عمر نام ات را صدا بزنم

و تو ...

لحظه مرگ بیایی و بگویی؛

جــان ... با یک علامت سئوال ؟

/ 0 نظر / 5 بازدید