سفره کریمانه 1

ماه رمضان سرشار از برکات و خیرات است. اجازه بدین برای اینکه هم از خیرات و برکات ماه مطلع بشیم هم اینکه او بدانیم در این ماه چه کارهائی را باید انجام بدهیم. هر روز به فرازی از خطبه شعبانیه رسول مهربانی‌ها محمد مصطفی (ص) بپردازیم

در اواخر ماه شعبان پیامبر خطبه ای محلی در باره ماه رمضان خواندند که به خطبه شعبانیه معروف است که البته با مناجات شعبانیه که مناجات بر معنا و نفری است که از حضرت امیر نقل شده فرق می‌کند این ئخطبه در باره اسرار جایگاه و اعمال ماه مبارک رمضان در ابتدای خطبه حضرت می‌فرماید ای‌ها الناس قر اتبل الکم شهد الله ای مردم ماه خدا داره بسوی شما می یاد پیامبر در بیان کلمات طراوت خاصی بکار برده و از کلمه اقبال استفاده کرد. اقبال یعنی آمادگی داشتن برای استفاده از فرصت‌ها حضرت اعلام می‌کند که آماده باشید و طرح این موضوع که رمضان یک فرصت ویژه است اشاره دوم حضرت به شهدا لله بودن است اگر چه همه مادرها از آن خدا ست اما نگاه ویژه در خاص خداوند که از فضل و مهر و محبت او به ما بندگان در این ماه وجود دارد که این ماه را شهر اله قرار داده است.

که همراه خودش برای ما ه برکت یا دست مغفرت یعنی تمام کم کاستی‌های ما را می تونه صاف کند و هر چه استعداد بیاری در این ماه برایش پاسخ دارد.

 

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم            باید به تو گفتن که چنین خوب چرا

/ 0 نظر / 8 بازدید