فرصت طلایی

فرصت طلایی قدر رفت و نمیدونم چقدر به قدر و منزلت من اضافه شده،میدونم مورد توجه بودم اما چقدرش را نمیدونم البته شاید اینم از لطف خدا باشه که نخواد من بفهمم چقدر مورد توجه ش بودم و مثلا توبه هام پذیرفته شده یا آخه ظرفیت کم،غرور و خودبینی ممکنه کار دستم بده وتموم بافته هاما پشم کنه وبعدش «هباءً منثورا» برل همین باهام کج دار و مریز برخورد میکنه و منا تو خوف و رجاء نگه داشته در هرصورت بیت الغزل ماه رمضون «شب قدر» هم گذشت اما بعضی از ماها هنوز از خود خودمون نگذشتیم گیریم .
عمر مهمونی کوتاهه ویواش یواش داریم به آخر این سفره نزدیک میشیم نکنه از همه ظرفیتمون استفاده نکنیم و از کنار دریای خروشان رحمتش با ظرف خالی برگردیم

/ 0 نظر / 9 بازدید