سفره کریمانه 4

در خطبه شعبانیه پیامبر رمضان را به ضیافت تعبییر کردند و بعد به نحوه پذیرش اشاره می‌کنند که جعلتم فیه من اهل کرامته الله خدا کریمه دستش هم بازه قراره شما را اهل کرامت قرار بده بعضی شما ارزش خاص قائل بشه و شما را گواهی بداره لذا اعمال غیر ارادی شما را هم بهاء می ده و کمترین عمل را با بهترین قیمت خریداری می‌کند انفاسکم چند تسبیح نو محکم فیه عباده و محکم فیه مقبول کرام پذیرائی از این بالاتر قابل تصور ه

می خواد به ما بگه رمضان برای غریبه‌ها که از در گاه ریوبی خدا دورند فرصت آشنائی است و برای آن‌ها که با این در گاه آشنا هستم فرصتی است که به میزبان نزدیک تر بشن میخواد به همه ما بفهماند که از چشم خدا نیفتاده‌ایم چرا که اولین ضربه ای که ما می‌خوریم اینکه بعد از هر غفلت یا گناه فکر می‌کنیم دیگه ما را دوست نداره و از چشمش افتادیم خدا دنبال آینه که ما در این مهمانی محترم بشیم ارزش پیدا کنیم و اهل کرامت چرا که به تعبییر مولای متقیان علی (ع) هر کس در نظر خودش گرامی شد و ارزش پیدا کرد شهوات در نظرش بی ارزش می‌شود.

خدا می خواد ما را اهل کرامت قرار بده تا گناه را بر خودمون حرام کنیمچون ما وقتی خودمان را به حساب نمی‌آوریم هرغلطی را مرتکب می‌شویم و چون خودمون را ناتوان احساس می‌کنیم هیچ قدمی برنمی‌داریم.

نکته آخر اینکه خدا میخواد مارو اهل کرامت قرار بده تا همرنگ خدا بشیم با او احساس غربت نکنیم و از او فراری نباشیم و در کنار او قرار بگیریم.

کل سال را خدا صبر کر د ما نیومدیم پس ضیافت بر پا کرد و دعوتمون کرد که این انس با او تحقق پیدا کند حالا گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟

/ 0 نظر / 8 بازدید