بعد از سه روز

از بس که نیزه خون تنش را مکیده بود

حتی توان و قدرت ناله زدن نداشت

در هجمه تواتر شمشیر و تیر  و تیغ

راهی به جز شقایق پرپر شدن نداشت

از بس که پیکرش شده پایمال اسب ها

یک جای بی جراحت و سالم بدن نداشت

زلفی که شانه شد به سر نیزه صبحگاه

کنج تنور چاره ای جز سوختن نداشت

 در بوریای کهنه تن لاله پوش او

پیچیده شد اگر چه شقایق کفن نداشت

/ 0 نظر / 12 بازدید