صحبت با الاغ

یک روز شیخ جعفر شوشتری با دوستانش نشسته بودند که الاغی آمد بارش را خالی کرد،سپس  جلوی  شیخ جعفر آمد و گوش هایش را سیخ کرد.
شیخ جعفر به اطرافیانش گفت:می فهمید که این حیوان چه می گوید؟
آنها گفتند :نه
شیخ جعفر گفت:این الاغ به من گفت شیخ من بار خود را به منزل رساندم ،تو هم بارت را به منزل رسانده ای؟
حالا باید به فکر باشیم .من که کاری نکرده ام امیدوارم شما کاری کرده باشید.

/ 1 نظر / 27 بازدید
بهمن

[گل] تبادل لینک هوشمند - موثر در افزایش بازدید وب سایت - http://linkbox.mnti.ir [گل][گل][گل][گل]