صفات شیطانی

آیا تا حالا به این موضوع فکرکردین که هیچ کدوم از ما انسانها ازبرخی صفات شیطانی درونمون مثل ظلم،نفرت،حسادت یا غرور احساس درد یا خجالت نمیکنیم،اما تااینکه یکی از این این صفات رو در فرد دیگه ای میبینیم بلافاصله از اون دوری میکنیم وناراحت میشیم.اگه زخمی روی دستمون باشه هیچوقت احساس دل به هم خوردگی به مادست نمیده و حتی باهمون دست به راحتی غذا میخوریم،اما اگه همین زخم رو دست شخص دیگه ای باشه هیچوقت غذای اونو نمیخوریم وبا اون هم کاسه نمیشیم.

صفات شیطانی درست مثل همین زخم ها هستن.هروقت تو وجودمون باشن هیچگاه احساس درد نمیکنیم،امااگه ذره ای ازاین صفات در وجود شخص دیگه ای باشه ما بادیدن اون آزرده میشیم واحساس درد میکنیم.

اگه تو از اطرافیانت دوری میکنی،بهتره از اینکه اونها هم در برخی موارد ازتو دوری میکنن عذرخواهی کنی.

/ 0 نظر / 9 بازدید