صبر میوه چه درختی است؟

صبر محصول ایمان به خدا،مبداء،معاو و.....است.
وچنین ایمانی ست که صبر را می آفریند و البته خود این صبر متقابلا حافظ ایمان است.
«یا ایها الذین امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوالله لعلکم تفلحون» تقوا یعنی ایمانی که در صحن زندگی شما جاری شده است.
رسیدن به درجه بالای صبر و تقوا یک محورکلیدی دارد که عبارت است از ارتباط عمیق با خدای متعال.
به فرموده رسول گرامی اسلام صابر حقیقی کسی است که بر مصیبت،طاعت،و معصیت صبر بورزد و حضرت زینب در این موارد،در درجه بالایی قرار داشت.
عبادات آن بانو بهترین نشانه صبر بر اطاعت ایشان است و کسی که برترک گناه شکیبا نباشد لیاقت حمل پرچم کربلا را بعد از برادرش ندارد.
اما صبر بر مصیبت ،راستی چه زنی به اندازه زینب مصیبت ،رنج و اندوه دیده است.این زن قهرمان شاهد رنج های مادرش(ع)وپدرش علی(ع) بوده است.

/ 0 نظر / 88 بازدید