ارزش نگاه

 یک سوال!

 اگر همین حالا یک لیوان نوشیدنی به شما تعارف کنند و بگویند این نوشیدنی بسیار خوش مزه است قدری سم در آن ریخته شده است، آیا آن را می نوشید؟

شاید در دلِ خود بگویید: این چه سوالِ خنده داری است... خوب معلومه...  ما هر غذا یا هر نوشیدنی را نمی خوریم... بله ما مراقب غذای خود هستیم که مریض نشویم... ولی خیلی عجیب است... خیلی خیلی عجیب... ما مراقب خوراک خودهستیم تا جسمِ سالمی داشته باشیم... امّا مراقبِ چشمانِ خود نیستیم... مراقبِ چشمانی که هر چه ببیند بر روح و روحیه ما تاثیر می گذارند... چشمانی که هر چه ببیند بر افکار و اعتقادات ما تاثیر می گذارند... چشمانی که هر چه ببیند بر اعمال ما

تاثیر  می گذارد... چشمانی که... بله آنچه می بینیم، در واقع بر روی سرنوشت ما تاثیر می گذارد

/ 0 نظر / 10 بازدید