صبر

صبر نیاز به پشتوانه معرفتی دارد.
یعنی انسان باید حقیقت امور را بشناسد.
،تا بتواند صبر کند .اگر انسان بداند که در پس آنچه برایش اتفاق می افتد،چه حقیقت و حکمتی نهفته است آن گاه در برابر سختی ها صبر و شکیبایی می کند که این امر در زینب مداق می یابد که می فرماید
«ما رایت الا جمیلا»

/ 0 نظر / 10 بازدید