غم رو رها کن

   غم رو رها کن   

 

 

دل به غم دادن و از یاس سخن ها گفتن کار آنهایی نیست که خدا را دارند!! غصه اگر هم روزی مثل باران بارید و دل شیشه ای ات از لب پنجره ی عشق زمین خورد و شکست، با نگاهت به خدا چتر شادی وا کن و بگو با دل خود که خدا هست! او همانی ست که در تار ترین لحظه ی شب راه نورانی امید نشانم می داد! او همانی ست

/ 0 نظر / 7 بازدید