سفره کریمانه 2

دعیتم الی ضیافه الله :شاید ضیافت مهمترین و صف برای رمضان باشد در رمضان ما مهمان خدائی‌ام این تعبییر یک تعبییر ذوقی نیست بلکه تعبییری است که شخص نازنین پیامبر اکرم که آگاه به تمام حقایق عالم است آن را برای رمضان به کار گرفته‌اند. مهمان گرامی است و احترام دارد حتی اگر کا فر باشد این سفارش پیامبر گرامی ماست که اکرم الضیف و لوکان کافرا در این مهمانی بنا بر مهربانی و فراوانی نعمت است.

 در این روابط تعریف جدید پیدا می‌کند مهمانان معمولاً با هم مهربان هستند و روابط مهمان و میزبان هم نیز حالت خوش پیدا می‌کند حتی اگر مهمان سابقه خوبی نداشته باشد بخاطر آن توسط میزبان مذهب نمی‌شنوند آخه مهمانی جای این حرف‌ها نیست.

جایگاه افراد در مهمانی بالا میره بدون آنکه از احترام بزرگ‌ترها چیزی کم بشه کوجکترها شرافت پیدا می‌کنند.

معمولاً میزبان از مهمان چشم داشتی ندارد و اگر استراحت کند قدرش کم نمیشه و اگر در ضیافت زحمتی بکشد دو برابر به او توصیه میشه.

انگیزه میزبان از مهمانی دعوت به پذیرایی و احترام گذاشتن است و هرچه میزبان بزرگ‌تر باشد مهمان را بیشتر مورد محبت و لطف خود قرار می ده.

و نکته آخر اینکه میهمانی محل عبور است و با همه زیبایی‌ها و شیرینی‌هایش خواهد رفت پس باید قدر آن را دانست و به قدر کافی از این فرصت کوتاه بهره مند شد.

کا شکی قیمت الناس بدانندی خلق تا دمی چند که مانده است غنیمت شمورند

بر طرف شدن تنهاس ازربین رفتن دل گرفتگی از کمترین نتایج یک مهمانی است میهمانی یعنی بیرون آمدن از محیط تکراری خانه خود مهمانی یک مهلت دیدار یار دلنوازی که باعث آرامش انسانه.

البته همه این‌ها بستگی داره چه کسی شما را دعوت کرده باشد و مشروط شما چی باشه.

بستگی به عطش مهمان و عطر میزبان ناز شما و نوازش میزبان دلتنگی شما و دلگشایی میزبان غم شما و غمگساری میزبان عشق شما و عشوه میزبان مهمانی یا مهمانی متفاوت است.

پس این به عهده شماست که ضیافت رمضان را چگونه ببینند.

 

عبادت و خانواده نقش خانواده

/ 0 نظر / 11 بازدید